Twój rozwój, nasza metoda

Polska Akademia Gościnności powstała w celu wspierania prawidłowego rozwoju społeczności zawodowych branży gościnnej. Realizujemy go m.in. poprzez:

 

  • aktywności szkoleniowo-edukacyjne na rzecz kadr dla szeroko pojętego sektora usług gościnnych,
  • kreowanie inicjatyw w zakresie tworzenia nowych kompetencji i specjalności w zawodach gościnnych,
  • wspomaganie rozwoju wyróżniających się osobowości zawodowych,
  • integrację środowisk zajmujących się pogłębianiem wiedzy teoretycznej i praktycznej w zakresie hotelarstwa, turystyki, wellness & spa, gastronomii i kulinaryki.

 

Nasze działania adresujemy do wszystkich osób związanych z branżą usług gościnnych, które znajdują się na różnych etapach rozwoju kariery zawodowej, od uczniów i studentów zaczynając, a na doświadczonych menedżerach kończąc. Działamy również na rzecz instytucji branżowych, szkół średnich i wyższych oraz podmiotów gospodarczych funkcjonujących w branży horeca.

 

Pracownicy i menedżerowie branży gościnnej

 

Wsparcie pracowników i menedżerów branży gościnnej realizujemy poprzez bogatą ofertę praktycznych szkoleń i seminariów warsztatowych pozwalających na doskonalenie umiejętności oraz naukę nowych kompetencji w zakresie hotelarstwa, turystyki, health & wellness & spa, gastronomii i kulinaryki. Naszą domeną są szkolenia z zakresu zarządzania gościnnością usługową (Commercial Hospitality Management©), marketingu relacji, nowej formuły zarządzania ofertą i ceną w hotelach pobytowych (Wellinclusive Management©) oraz zarządzania marketingowego. Specjalizujemy się w kształceniu menedżerów średniego i wyższego szczebla, a także pracowników działów bezpośredniej obsługi gościa oraz specjalistów ds. sprzedaży i marketingu.

 

Organizujemy wyjazdy studyjne do wzorcowych obiektów hotelowych, health & wellness & spa i restauracyjnych, podczas których pokazujemy najlepsze praktyki stosowane w gastronomii i/lub jakościowym hotelarstwie pobytowym health & wellness & spa w kraju i zagranicą.

 

Podejmujemy działania na rzecz rozwoju zawodowego pracowników i menedżerów branży gościnnej, które realizujemy poprzez udzielanie listów polecających na potrzeby procesu rekrutacji oraz tworzenie indywidualnych ścieżek kariery. Dzięki programowi staży kompetencyjnych w komercyjnych obiektach hotelowych i restauracyjnych o profilu edukacyjnym umożliwiamy pracownikom oraz menedżerom średniego i wyższego szczebla nabycie nowych kompetencji oraz poszerzenie posiadanych umiejętności i kwalifikacji zawodowych.

 

Inwestorzy i zarządzający obiektami funkcjonującymi w sektorze usług gościnnych

 

Polska Akademia Gościnności prowadzi swoją działalność na rzecz inwestorów i zarządzających obiektami hotelowymi, health & wellness & spa i restauracyjnymi poprzez marketing branżowy oraz doradztwo inwestorskie i biznesowe w zakresie prowadzenia działalności gospodarczej i zarządzania w branży gościnnej. Specjalizujemy się w tworzeniu zindywidualizowanych koncepcji usługowo-marketingowych dla nowych obiektów hotelowych, health & wellness & spa i restauracyjnych, a także dla tych podmiotów, które rozważają rebranding, rozwój i/lub modernizację infrastruktury usługowej. Inwestorom i właścicielom oferujemy również wsparcie w zakresie kreacji generacyjnego modelu zarządzania swoim obiektem, a także wspomagamy ich w stworzeniu i realizacji sukcesyjnych ścieżek rozwoju swoich dzieci lub spadkobierców.

 

Ponadto, jako organizacja skupiająca doświadczonych ekspertów z szeroko pojętego sektora usług gościnnych, Polska Akademia Gościnności oferuje inwestorom i zarządzającym obiektami z branży horeca współpracę w zakresie:

 

  • praktycznych szkoleń serwisowych i/lub prosprzedażowych adresowanych do pracowników poszczególnych działów obiektu (szkolenia dla recepcji, serwisu gastronomicznego, wellness & spa, służby pięter, działu produkcji kulinarnej oraz marketingu i sprzedaży),
  • szkoleń menedżerskich z zakresu zarządzania procesami operacyjnymi w obiekcie, zarządzania marketingowego, a także zarządzania personelem i zaangażowaniem zespołu oraz zarządzania gościnnością usługową,
  • tworzenia księgi indywidualnych standardów serwisowych i procedur operacyjnych dla nowych i funkcjonujących już obiektów hotelowych, health & wellness & spa i restauracyjnych (wraz z ich wdrożeniem za pomocą szkoleń warsztatowych),
  • prowadzenia audytów jakości usług w formule cichego gościa (mystery guest) oraz kontroli wewnętrznych w obszarze standardów i procedur operacyjnych, a także prawidłowości rozliczeń w dziale gastronomicznym i/lub wellness & spa,
  • rekrutacji personelu dla nowych i funkcjonujących obiektów hotelowych, health & wellness & spa i restauracyjnych.

 

Jednocześnie inwestorom, którzy zastanawiają się nad ulokowaniem kapitału w branży horeca, oferujemy doradztwo przedinwestycyjne oraz doradztwo na każdym etapie realizacji inwestycji: od pomysłu i stworzenia indywidualnej koncepcji usługowo-marketingowej, poprzez konsultowanie procesu inwestycyjnego i koordynację fazy pre-opening wraz z doborem i szkoleniem personelu, aż do otwarcia i rynkowego uruchomienia obiektu. W zależności od wybranego wariantu współpracy, nasi eksperci mogą również wesprzeć architektów inwestora w tworzeniu koncepcji architektoniczno-przestrzennej, zająć się opracowaniem szczegółowego studium wykonalności wraz z koncepcją zarządczą i biznesplanem, a także stworzeniem planu inżynierii finansowej i doradztwem w celu pozyskania środków na inwestycję.

 

Polska Akademia Gościnności prowadzi również program wyróżnień oraz rekomendacji najlepszych obiektów hotelowych, health & wellness & spa i restauracyjnych, przyznając wybranym podmiotom, które spełniły określone w regulaminie programu kryteria i wymogi, międzynarodowe certyfikaty rekomendacyjne.

 

Partnerzy branży gościnnej

 

Osobny program rekomendacji dedykujemy również partnerom branży gościnnej, czyli dostawcom różnorodnych produktów i usług dla obiektów z branży horeca, doceniając w ten sposób nie tylko jakość ich oferty, ale również zaangażowanie w tworzeniu najlepszych praktyk dla gastronomii, health & wellness & spa oraz jakościowego hotelarstwa pobytowego XXI w.