Szkolenia personelu

Specyfika biznesu gościnnego oraz stały i bezpośredni kontakt z klientem i gościem w formule face to face, który leży u jego podstaw, powoduje, że fundamentem i spoiwem każdego obiektu gościnnego jest prawidłowo przeszkolony i permanentnie trenowany personel menedżerski i serwisowy. W warunkach coraz ostrzejszej konkurencji oraz rosnących oczekiwań klientów i gości, to właśnie jakość obsługi lub jej brak stanowi o sukcesie lub niepowodzeniu Twojego biznesu.

 

Ponieważ mamy pełną świadomość tego, że nawet najbardziej atrakcyjna oferta może zostać zniszczona przez nieodpowiednią obsługę, Polska Akademia Gościnności oferuje szeroki wachlarz szkoleń menedżerskich oraz sprzedażowo-serwisowych dla pracowników wszystkich działów obiektu (hotelowego, health & wellness & spa i restauracyjnego). Nasze szkolenia są realizowane zarówno w formule otwartej, jako tematyczne seminaria warsztatowe dla przedstawicieli różnych obiektów, a także jako szyte na miarę szkolenia in company, realizowane przez naszych ekspertów na miejscu w jednym obiekcie dla zatrudnionego w nim personelu menedżerskiego i serwisowego.

 

Nasze szkolenia wyróżniają się:

 

  • zaangażowaniem doświadczonych wykładowców i trenerów, którzy są specjalistami-praktykami w danej dziedzinie,
  • stosowaniem integrującego typu zajęć w formule seminaryjno-warsztatowej,
  • starannie przygotowanymi i użytecznymi w praktyce materiałami szkoleniowymi,
  • merytorycznym przekazem z zastosowaniem nowoczesnych technik prezentacyjnych połączonym z możliwością dyskusji i zespołowym rozwiązywaniem problemów,
  • a także przyjazną atmosferą ułatwiającą integrację zespołu.