Standaryzacje usługowe

Jedną z domen Polskiej Akademii Gościnności jest tworzenie standaryzacji usługowych w różnego rodzaju obiektach gościnnych (hotelowych, health & wellness & spa i restauracyjnych). Program polega na opracowaniu oraz wdrożeniu poprzez szkolenia indywidualnych standardów serwisowych i procedur operacyjnych dla obiektów nowych i tych już funkcjonujących.

 

Każdorazowo w ramach projektu we współpracy z menedżerami działów oraz dyrekcją obiektu tworzymy indywidualne, uwzględniające specyfikę funkcjonowania Twojego biznesu, Vademecum serwisowo-sprzedażowe, czyli kompletną księgę standardów serwisowych oraz procedur operacyjnych dla wszystkich działów bezpośredniej i pośredniej obsługi gościa. To wsparcie dla stałych pracowników obiektu i materiał informacyjno-szkoleniowy dla nowych członków zespołu, mający na celu usprawnienie i ułatwienie procesu wdrażania ich w obowiązki oraz zasady regulujące proces operacyjny na danym stanowisku.

Kontakt w sprawie oferty:
 
e-mail: info@hospitalityroyal.com
kom.: 601 594 450, 601 678 450