Listy polecające

Listy polecające dla uczniów i studentów oraz referencje dla profesjonalistów i praktyków branży gościnnej

 

Jako fundacja, której celem jest wspieranie prawidłowego rozwoju społeczności zawodowych branży gościnnej, wyróżniającym się uczniom techników branżowych oraz studentom szkół wyższych udzielamy referencji w postaci listów polecających na potrzeby procesu rekrutacji, które potwierdzają uzyskane w toku kształcenia umiejętności i kompetencje oraz zwiększają szanse absolwentów na atrakcyjne zatrudnienie.

 

Na podobnej zasadzie wspieramy pracowników i menedżerów branży gościnnej, udzeliając im zweryfikowanych referencji na potrzeby procesu zatrudnienia. Dodatkowo realizujemy program staży kompetencyjnych w komercyjnych obiektach hotelowych i restauracyjnych o profilu edukacyjnym, które pozwalają pracownikom oraz menedżerom średniego i wyższego szczebla na zdobycie nowych kompetencji oraz poszerzenie posiadanych umiejętności i kwalifikacji zawodowych.