O nas

Dzisiaj, cały cywilizowany świat potwierdza nasze credo, że

„Przyszłość należy do gościnności… The future belongs to hospitality…”

Do gościnności nieusługowej umocowanej w kulturze oraz i przede wszystkim, gościnności usługowej umocowanej w ekonomii…

Tym właśnie założeniem kierował się hotelarski i gastronomiczny internacjonał Zbigniew Kowalski – autor definicji Gościnności Usługowej uznanej przez najpoważniejsze ośrodki edukacji Hospitality Management na świecie: (www.cornell.edu , www.manchester.ac.uk , www.harvard.edu )
fundując i zakładając w 2004 roku (www.gov.pl/web/ue/polska-w-ue) Polską Akademię Gościnności jako Międzynarodową Proedukacyjną Fundację Branżową.

Organizacja w swoich założeniach statutowych oraz celach ukierunkowana jest na wspomaganie zawodowego oraz życiowego rozwoju członków społeczności, adeptów i zawodowców gościnności usługowej zarówno w Polsce jak i z zagranicy.

PAG nie jest organizacją Stowarzyszeniową, nie zrzesza członków.

PAG jest w swoim działaniu dedykowana tym którzy chcą nauczyć się zawodu hotelarskiego, gastronomicznego czy też turystycznego, oraz tym którzy tego zawodu uczą lub w nim pracują.

Jesteśmy też dla tych, którzy udali się na tzw. zasłużoną emeryturę lub z powodu uszczerbku na zdrowiu nie mogą już wykonywać pracy w swoim zawodzie, czyli w gościnności usługowej.

PAG wspiera wszelkie inicjatywy (instytucjonalne, polityczne, społeczne i biznesowe) w procesie tworzenia bezpieczeństwa rozwojowego i utrzymania wysokiej rangi wobec zawodów gościnnych.

Inwestorzy branżowi, którzy tworzą i zapewniają nowe i nowoczesne miejsca pracy dla zawodowców gościnności zawsze mogą liczyć na wsparcie formalno-prawne PAG w procesie przygotowania oraz realizacji inwestycji zrównoważonych ze środowiskiem.

Polska Akademia Gościnności jest także Wydawnictwem (nr ISBN 978-83-61763-01-7) z własnymi publikacjami autorstwa członków Rady Programowej.

PAG jest otwarty na publikowanie wiedzy opartej na doświadczeniu pochodzącej od praktyków z kraju i z zagranicy.

Jesteśmy Fundacją o bardzo prostej strukturze organizacyjnej, działającej wg klarownych i demokratycznych zasad – fundujemy potrzebującym opieki już od etapu szkolnego.

Naszą Radę Programową tworzą krajowi oraz zagraniczni specjaliści branżowi tak serwisowi jak i kulinarni czy operacyjno-zarządczy, w tym prawnicy znający specyfikę branży gościnnej.

PAG przypisana jest formalnie i instytucjonalnie pod Ministerstwem Rozwoju RP
(https://krs-pobierz.pl/polska-akademia-goscinnosci-i197508 ).