Doradztwo

Dla inwestorów

 

Polska Akademia Gościnności oferuje inwestorom, którzy zastanawiają się nad ulokowaniem kapitału w branży horeca, usługi doradztwa przedinwestycyjnego oraz pełne wsparcie branżowe na każdym etapie realizacji inwestycji: od pomysłu i stworzenia indywidualnej koncepcji usługowo-marketingowej, poprzez konsultowanie procesu inwestycyjnego i koordynację fazy pre-opening wraz z doborem i szkoleniem personelu, aż do otwarcia i rynkowego uruchomienia obiektu.

 

W zależności od wybranego wariantu współpracy, nasi eksperci mogą również wesprzeć architektów inwestora w tworzeniu koncepcji architektoniczno-przestrzennej, zająć się opracowaniem szczegółowego studium wykonalności wraz z koncepcją zarządczą i biznesplanem, a także stworzeniem planu inżynierii finansowej i doradztwem w celu pozyskania środków na inwestycję.

 

Dla inwestorów, właścicieli i operatorów

 

Inwestorom, właścicielom i operatorom obiektów gościnnych proponujemy także pomoc w wyszukaniu i doborze personelu menedżerskiego, standaryzacje jakościowe, marketingowe i serwisowe oraz niezbędne szkolenia.

 

Dla firm pozyskujących finansowanie

 

Polska Akademia Gościnności świadczy ponadto usługi doradztwa branżowego na rzecz firm i instytucji aplikujących o fundusze unijne na cele realizacji inwestycji w infrastrukturę hotelarską, gastronomiczną oraz health & wellness & spa, jak również w publiczną i prywatną infrastrukturę wolnego czasu oraz centra wodnej rekreacji.

Kontakt w sprawie oferty:
 
e-mail: info@hospitalityroyal.com
kom.: 601 594 450, 601 678 450